شرح خبر
 
تاريخ :
1397/2/25
عنوان: گزارش نشست ویرایش کتاب‌های کودک و نوجوان
متن:
نشست ویرایش کتاب‌های کودک و نوجوان، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت با همکاری مشترک کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد و انجمن صنفی ویراستاران در نمایشگاه کتاب تهران، برگزار شد.


در این نشست خانم دکتر لیلا مکتبی‌فرد به اهمیت ویراستار در کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد و آسیب‌هایی که آثار ناویراسته به مخاطبانشان می‌زنند را برشمرد.


خانم مهتاب میناچی کتابدار و ویراستار را دو همیار و مشاور  نشر دانست و به بازخوردهایی دریافتی کتابداران از مخاطبان کودک و نوجوان و اهمیت آن پرداخت.


آقای فتح‌الله فروغی به نمونه‌هایی از متن ویرایش نشده و ویرایش شده در داستان کودک اشاره کرد و گفت ما در حوزه کودک ویراستارانی می‌خواهیم که جامع‌نگر باشند و حتی به ناشر مشورت بدهند که این کتاب مناسب است یا خیر. 
آقای مهدی قنواتی به زبان نوشته‌های کودک و نوجوان پرداخت و نمونه‌هایی از نوشته‌های نامناسب برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان را برشمرد و توجه به دانش واژگانی کودک در تالیف و ترجمه آثار این گروه سنی را امری مهم دانست.

منابع: