شرح خبر
 
تاریخ
1400/10/18
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 18 دی 1400
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

اكبر كاراته و بچه ننه‌ها

صالحي حاجي آبادي، محسن

ج - د

2          

بنفشه‌ها هم مي‌خندند

افتخار، رفيع

د

3          

پسران تشمال

كريم‌زاده، منوچهر

د

4          

حيوانات ردياب در حيات وحش

گري، ليون

د

5          

داستان‌هاي آنتون

تور، آنيكا

ب - ج

6          

سبيل

بارنت، مك

ب

7          

ستارگان دنباله‌دار و سيارك‌ها

گراهام، ايان

ج - د

8          

سلطان و مرد دانا

شيخي، مژگان

ب - ج

9          

عارف و نانوا

شيخي، مژگان

ب - ج

10      

كايو صداهاي خنده دار

جانسون، ماريون

ب

11      

گروفالو

دونالدسون، جوليا

الف - ب

12      

گوسفندي كه عصباني بود، خيلي عصباني

تئوبالد، ژوزف

الف

13      

مارتين لوتر كينگ

جونز، راب لويد

ج - د

14      

ماهي‌ها پرواز مي‌كنند!

هانت، ليندا ماليلي

ج - د

15      

هم‌نوازي نسيم و برگ

حمزه‌اي، رودابه

د


منبع