شرح خبر
 
تاریخ
1398/9/7
عنوان حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف
متن
پایگاه رتبه بندی تایمز نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۰ خود را منتشر کرد.
حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: یکی از رتبه بندی­ های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است،‌ این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه­های برتر جهان را معرفی می­ کند. این حوزه­ های موضوعی عبارتند از مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، تاریخ، ‌فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماریپزشکی (Clinical, pre-Clinical & Health) (شامل Other Health، پزشکی و دندانپزشکی) اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصاد­سنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر،‌ روانشناسی، آموزش و حقوق.

دهقانی اظهار داشت: رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می­ شود اما هر کدام از این شاخص­ ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می­ شود.

لازم به توضیح است که رتبه­ های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می­ دهد.

معیار

شاخص

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

درآمد پژوهش

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

وجهه­ یبین­ المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی

نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی

سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

 

سرپرست ISC گفت: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه­های ایران توانسته­ اند در ۱۰ حوزه موضوعی پزشکی (Clinical Pre-Clinical Health)، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، روانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه­های برتر جهان قرار گیرند.

 دانشگاه تهران در حوزه­ های آموزش با بازه رتبه ­ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و علوم انسانی با رتبه ۴۰۱+ ، علوم اجتماعی با بازه رتبه­ ای ۵۰۰-۴۰۱ و روانشناسی با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه­های برتر جهان در این حوزه­ ها می­ باشد.

 در حوزه اقتصاد و تجارت از ایران ۴ دانشگاه در میان ۶۳۲ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه علم و صنعت ایران با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ رتبه دوم و دانشگاه اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه­ ای +۵۰۱ رتبه سوم را در جمع دانشگاه­های برتر جهان دارا هستند.

 در حوزه پزشکی از ایران ۹ دانشگاه در میان ۷۷۵ دانشگاه برتر جهان قرار دارند دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ در بین دانشگاه­های ایرانی رتبه نخست را دارد و در رتبه­های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شاهد با رتبه +۶۰۱ در بین دانشگاه­های برتر قرار دارند.

 در حوزه علوم زیستی ۱۴ دانشگاه از ایران در بین ۸۲۱ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از این دانشگاه، دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهرکرد، شیراز، تبریز، تهران، شهید چمران اهواز و ارومیه با بازه رتبه­ ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می­ شوند.

 در حوزه علوم فیزیکی ۳۱ دانشگاه از ایران در میان ۱۰۵۴ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه یاسوج با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه کاشان با بازه رتبه­ ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه­های ایران به ترتیب در رتبه اول و دوم و سوم قرار دارند.

 دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران با بازه رتبه­ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه­های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، صنعتی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه سمنان، شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شیراز، تبریز، تهران با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و دانشگاه­های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، ارومیه، یزد و زنجان با بازه­ رتبه ­ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می­ شوند.

 در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در بین ۷۴۹ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز با بازه رتبه­ای ۵۰۰-۴۰۱،‌ دانشگاه­های تبریز و شهید بهشتی با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های فردوسی مشهد، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.

 در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۳۳ دانشگاه از ایران در بین ۱۰۰۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱ رتبه اول و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه­های ایران رتبه دوم را در این حوزه دارند.

 دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، کاشان، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه­های بین المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، مازندران و شهرکرد با بازه رتبه­ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه­های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان و سمنان با بازه رتبه­ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه­های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز، ارومیه و زنجان با بازه رتبه ­ای ۸۰۰-۶۰۱ و در نهایت دانشگاه­های بیرجند، اصفهان، شاهد، شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می­ شوند.

 

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز سال ۲۰۲۰

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه سال ۲۰۲۰

آموزش

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

هنر و علوم انسانی

دانشگاه تهران

+۴۰۱

روانشناسی

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

اقتصاد و تجارت

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه اصفهان

+۵۰۱

پزشکی

(پزشکی و دندانپزشکی)

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شاهد

+۶۰۱

علوم زیستی

(علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهرکرد، شهید چمران اهواز، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه

+۶۰۱

علوم فیزیکی

(فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی)

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه یاسوج

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه کاشان

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه های صنعتی امیر کبیر و علم و صنعت ایران

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، صنعتی اصفهان، کردستان، مازندران، سمنان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، شیراز، تبریز و تهران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی ، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، ارومیه، یزد و زنجان

+۸۰۱

علوم کامپیوتری

دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه­های تبریز و شهید بهشتی

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه های فردوسی مشهد، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان

+۶۰۱

مهندسی و فناوری

(مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

دانشگاه تهران

۲۵۰-۲۰۱

دانشگاه­ صنعتی نوشیروانی بابل

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، کاشان، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه­های بین المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، مازندران و شهرکرد

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه­های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان و سمنان

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه­های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز، ارومیه و زنجان

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه­های بیرجند، اصفهان، شاهد، شهید باهنر کرمان و یزد

+۸۰۱

 منبع خبر: خبرگزاری لیزنا

منبع