شرح خبر
 
تاریخ
1400/4/19
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 19 تیر 1400
متن

 

 

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1         

آدم وقتي حرف مي زند چه شكلي مي شود؟

ابراهيمي، نادر

ج

2         

برادران خوش خواب

كني، سيندي

ب

3         

بردن پيانو به ساحل؟ هرگز!

پارزلي، اليز

ب

4         

دزد کتاب!

پدرامي، منيژه

د

5         

سارا نترس

كلهر، مژگان

ب

6         

سبيل شاه عباس

شفيعي، مجيد

ج

7         

عروسك مو طلايي

باباجاني، علي

ب - ج

8         

فريدا كالو

سانچث وگارا، ماريا ايسابل

ب - ج

9         

كشتي روي ابرهاي سياه

عليزاده لوشابي، زينب

ب - ج

10    

ما سه تا بوگندو نيستيم!

روكا، اليسندا

ب

11    

من خوشحالم

توماس، ايزابل

ب

12    

من كجا بازي كنم؟

پريرخ، زهره

الف

13    

موش هاي اسكيت باز

مي، النور

الف - ب

14    

نداي مرداب

كالي، داويده

ب - ج

15    

يك صبح پاييزي

سيدي، حسين

ب - ج

16    

لوح فشرده اوزي در فرار از زندان

 -

ب - ج

17    

لوح فشرده  كوزه ي عسل نيست؟!

 -

ب - ج

 

منبع