شرح خبر
 
تاريخ :
1397/10/23
عنوان: سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال
متن:برگزاری سمینارهای ماهانه مطالعات داده در عصر دیجیتال با همکاری کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران و انجمن شفافیت برای ایران
مکان : اتوبان شهید حقانی، ساختمان آرشیو ملی ایران
شرکت برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

منابع: