شرح خبر
 
تاریخ
1401/12/20
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 20 اسفند 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

 

شماره راهنما

1

Opposites

_

الف

 

423 O62

J

2

آخرين امپراطوري

سندرسون، برندون

د

 

۸۱۳ /۵۴ آ۷۷۲س   

ج

3

بچه خرس درختي (كوآلا)

بلينو، ناتالي

الف - ب

 

۵۹۱ /۳ س‌ب۶۷۷ب   

ج

4

به دنبال سمندر طلايي

آرو-وينيو، ژان-فيليپ

ج - د

 

۸۴۳ ب۴۳۵آ   

ج

5

تعطيلات

كيني، جف

ج - د

 

۷۴۱ /۵ ت۹۷۸ك   

ج

6

حسابان

كوجيما، هيرويوكي

د

 

۵۱۵ ح۷۸۳ك   

ج

7

شیطونک سرزمین اعداد

انتسنسبرگر، هانس ماگنوس

د

 

۸۳۳ /۹۱۴ ج/ع‌۸۵۳‌الف‌   

ج

8

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب جلد 2

آذريزدي، مهدي

ج

1392

خ‌ق‌۳۳۱‌آ ‌۳فا۸

ج

9

قفس

موسي پور، ماهرخ

ب

 

ق۸۴۱م ۳فا۸ 

ج


منبع