شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/30
عنوان اطلاع رسانی: مباحث توحیدی
متنمباحث توحیدی (ویژه‌ی بانوان)


مدرس: خانم دکتر فرزاد

یک‌شنبه‌ها ساعت 9:30 تا 11

زمان شروع کلاس 1 مهرماه 1401

مکان: حسینیه ارشاد

برای اطلاعات بیشتر با شماره 22866465 تماس بگیرید.منبع