شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/29
عنوان اطلاع رسانی: مباحث توحیدی
متن


مباحث توحیدی (ویژه‌ی بانوان)


مدرس: خانم دکتر فرزاد

دوشنبه‌ها ساعت 10:30 تا 12

زمان شروع کلاس 20 تیرماه 1401

مکان: حسینیه ارشاد

برای اطلاعات بیشتر با شماره 22866465 تماس بگیرید.منبع