شرح خبر
 
تاريخ :
1396/5/19
عنوان: "الهیات مسیحی و تحولات معاصر" در حسینیه ارشاد بررسی می شود
متن:


نشست های آفاق اندیشه با سخنرانی آقای پروفسور همایون همتی در حسینیه ارشاد برگزار می شود. جلسه یکشنبه 22 مرداد 1396 از ساعت 16 به موضوع" الهیات مسیحی و تحولات معاصر " اختصاص دارد.
از علاقه مندان و اعضای کتابخانه برای شرکت در این نشست دعوت می گردد. برنامه نشست های پسین اطلاع رسانی خواهد شد.
تماس با روابط عمومی:  22866465 و www.hepl.ir

منابع: