شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/28
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 28 خرداد 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

Wee sing for baby

ويلمز، مو

ب - ج

2

پرنده باران

نظري، مهديه

د

3

پيرمرد مهربان جنگل

گريم، ياكوب لودويگ كارل

ج - د

4

تيراندازي

_

د

5

جوني بي جونز در جشن آخر سال

پارك، باربارا

ج

6

دایناسورهای گور به گور شده

اوليور، مارتين

د

7

راه مخفي

تورپ، كيكي

ج

8

طوطي ساعتي

ميرغني،‌ معصومه سادات

الف - ب

9

ماشين ها و كاميون ها

امبرلي، اد

الف - ب

10

هديه ي تولد!

علي پور، پروين

ب


منبع