شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/21
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 21 خرداد 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

ارتش رايانه اي و نوازش تازيانه اي: نقش بازي هاي رايانه اي در تربيت فرزند

عباسي ولدي، محسن

2

ايران جان

موسوي،‌ پگاه سادات

3

برهان وجودي در فلسفه غرب و فلسفه اسلامي

افضلي، علي

4

پياده روي؛ و سكوت در زمانه ي هياهو

كاگه، ارلينگ

5

ترجمان صبح: بررسي اشعار شفيعي كدكني بر اساس نقد عاطفه و همسويي آن با صور خيال

علوي، بشير

6

در برابر استبداد

اسنايدر، تيموتي

7

رئيس جمهور نظامي

خاني علي اكبري، صادق

8

ساختيم، مي سازيم، خواهيم ساخت

 

9

۳۴۰ [سيصد و چهل] بازي موثر در پرورش هوش كودكان

 

10

غلبه بر كمال خواهي: راهنماي خودياري با استفاده از تكنيك هاي شناختي - رفتاري

شافران، رز

11

قاب سراب نشان و بيداري خواب نشان: نقش تلويزيون در تربيت فرزند

عباسي ولدي، محسن

12

قتل در فراش

غلامي، علي

13

كودك منعطف

صانعي، ‌مريم

14

مرد روياها

شجاعي، مهدي

15

نقش برجسته هاي ساساني

موسوي حاجي، سيد رسول

 

 


منبع