شرح خبر
 
تاریخ
1402/6/30
عنوان معرفی کتاب کودک: قوی باش
متن


نویسنده: پت زیتلو میلر
تصویرگر: جن هیل
مترجم: میترا امیری
ناشر: پرتقال
گروه سنی: 7 تا 9 سال

شما قوی بودن را در چه‌ چیزی می‌دانید؟ یا یک سؤال بهتر! شما چه کسی را انسانی قوی‌ می‌دانید؟ یک وزنه‌بردار؟ برنده‌ی مسابقات دو و میدانی؟ یا یک صخره‌نورد ماهر؟ همیشه معنی قوی‌بودن در داشتن عضله‌های بزرگ‌ یا پاهای قدرتمند است؟ نویسنده‌ در این کتاب از قوی بودن و معناهای مختلف آن می‌گوید.
"تانیشا" ماهیچه هایش ضعیف هستند و می داند که مانند دوستش در صخره نوردی قوی نیست. اما شاید قدرت چیزی فراتر از عضلات باشد. او با کمک خانواده‌اش می‌آموزد که با ظاهر شدن، صحبت کردن و تسلیم نشدن، می‌تواند قوی هم باشد. او یاد می‌گیرد وقتی مردم با هم کار می‌کنند و به هم اعتماد می‌کنند قوی ترین هستند. 

منبع