شرح خبر
 
تاريخ :
1398/6/20
عنوان: نمايشگاه موضوعي «روش تحقيق در علوم اجتماعي»
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/06/30 الي 1398/07/05 با موضوع «روش تحقیق در علوم اجتماعی» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: