شرح خبر
 
تاریخ
1398/5/15
عنوان نمايشگاه موضوعي «تصوف»
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/05/19الي 1398/05/25 با موضوع «تصوف» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع