شرح خبر
 
تاریخ
1401/5/1
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 1 مرداد 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

جشن عروسي پريان

بابر، شرلي

ب - ج

2

جك و لوبياي سحرآميز

كيهاني، اكرم

ب - ج

3

چوگان

 

د

4

دختران سلاخ و پسران هيولا

تاكالك، آپريل جنويو

د

5

روبان سفيد

يوسفي، محمدرضا

ب - ج

6

غول بزرگ مهربان

دال، روآل

د

7

فقط بابا مي تواند من را از خواب بيدار كند

بابامرندي، مژگان

د

8

كتاب آموزش چرتكه

مخبريان، روح اله

ب - ج

9

كيك بي ريخت بدمزه

پارك، باربارا

ج


منبع