شرح خبر
 
تاریخ
1398/5/27
عنوان نمايشگاه تازه‌هاي شهريور ماه 1398
متن
تلاشي بي وقفه براي جلب رضايت اعضا
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي پويايي مجموعه خود، روزانه بازار نشر را رصد کرده و مناسب‌ترين منابع از ناشران گوناگون را تهيه و براي انتخاب اصلح به سه جنبه توجه مي کند، اول نياز مخاطبينش، دوم موضوعات کتابها و ساير منابع، و سوم اعتبار ناشر و نويسنده و تاريخ نشرآن.
کتابخانه حاصل اين تلاش مستمر را در قالب نمايشگاهي در هفته اول هرماه به نمايش مي‌گذارد تا از نظر منتقدانه و موثر اعضاي خود استفاده کند. در ماه شهريور نيز بالغ بر 100 عنوان کتاب با تنوع موضوعي گسترده براي بزرگسالان، 60 عنوان کتاب براي گروه هاي سني مختلف کودکان و نوجوانان، 16 عنوان منبع گويا شده توسط گويندگان توانمند براي نابينايان، بالغ بر 16 عنوان لوح فشرده در موضوعات مختلف، 29 عنوان کتاب براي کودکان ناشنوا و 12 بازي آموزشي و سرگرم کننده تهيه نموده و به مدت يک هفته از تاريخ يکم تا هفتم شهريور ماه، آن‌ها را در معرض ديد مراجعين قرار مي‌دهد.
کتابخانه از شما دعوت مي کند تا ضمن بازديد از اين نمايشگاه، نظرات ارزشمندتان را با بخش خدمات فني در ميان بگذاريد.
منبع