شرح خبر
 
تاریخ
1400/10/25
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 25 دی 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

     1           

استنلي نامرئي ميشود

براون، جف

ج

     2           

انتقام گاز انبري ملوك گربه

پيرمرادي، سحر

ج

     3           

چطور در فضاي مجازي مراقب خودمان باشيم؟

آنتون، كري

ج - د

     4           

خاله جان دي دو و چند تا گردو

رحماندوست، مصطفي

الف - ب

     5           

داروغه و سگ مريض

شيخي، مژگان

ب - ج

     6           

سفر به شهر اعداد

قاسمي، محمد

ج - د

     7           

سليمان و بلقيس

طبري، محمد بن جرير

د

     8           

سيارات دور

گراهام، ايان

ج - د

     9           

صداي پاي آب

سپهري، سهراب

د

   10          

قضيه ي فيل و فنجان

زرين كلك، نورالدين

ج

   11          

كايو كاشف جنگلها

جوهانسان، سارا مارگاريت

ب

   12          

مرد عابد و ريشش

شيخي، مژگان

ب - ج

   13          

نفرين دزد دريايي

برود، مايكل

ب - ج

   14          

وليعهد شام

شاملو، آتسا

د

   15          

يكي من‌و از دست داداشم نجات بده

خورشاهيان، هادي

ج

   16          

درختي كه پرنده ها را دوست نداشت [ديسك ويدئويي]

-

ب - ج

   17          

سليمان و بلقيس [ديسك صدا]

طبري، محمد بن جرير

د


منبع