شرح خبر
 
تاریخ
1398/10/15
عنوان کتاب فروشی در این شهر موروثی است
متن
در این گزارش طبق نظرسنجی مردم شیکاگو بهترین کتاب‌فروشی های این شهر معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)  به نقل از سایت شیکاگوئیست، در میان شهرها و ایالت های آمریکا شهر شیکاگو به شهر دوستداران کتاب مشهور شده است به طوری که در این شهر کتاب فروشان سعی می‌کنند با روشهای مختلف مشتری های خود را جذب کنند.

در شیکاگو کتاب‌فروشی یک شغل موروثی محسوب می‌شود و می توان گفت از اولین سالهای ورود صنعت چاپ به کشور آمریکا این شهر کتاب‌فروشی داشته است.

در این گزارش طبق نظرسنجی مردم شیکاگو بهترین کتاب‌فروشی های این شهر معرفی شده است.منبع خبر: خبرگزاری ایبنا
منبع