کپی رایت

بخش امانت و CD کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد:

بخش امانت در تاریخ هفتم تیرماه (هـ.ش) 1359 افتتاح و شروع به کار کرد. این بخش مکانی برای امانت دادن کتا