شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
صلحی که همهی صلحها را بر باد داد
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
فرامکین، دیوید
عنوان فرعی:
فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکلگیری خاورمیانهی معاصر
مشخصات ظاهري:
613 ص. : مصور، عکس.
سایر پدیدآوران:
دیوید فرامکین؛ مترجم حسن افشار
اطلاعات نشر:
تهران : ماهی،
سال نشر:
1395
فروست:
تاریخ جهان؛ 8
شابک:
9789642090488
کتابنامه:
کتابنامه : [589] - 601
موضوع:
اروپا - روابط خارجی - خاورمیانه ◄ خاورمیانه - روابط خارجی - اروپا ◄ خاورمیانه - سیاست و حکومت
عنوان به زیان دیگر:
A peace to end all peace : The fall of the Ottoman empire and ...
شماره راهنما:
ف346ص /4056 327
44.200.171.74
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :