صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
شرح التصریف [چاپ سنگی]
سرشناسه:
تفتازانی، مسعود بن عمر
حواشی:
در توضیح متن.
نقش:
شارح
صحافی شده در این مجلد:
10 رساله.
آسیب شناسی:
جدا شدن صفحه ی ابتدایی از عطف کتاب.
اهدا کننده:
حسین کی استوان
کاغذ، جلد:
نسخه 1 : کاغذ : فرنگی شکری. جلد : مقوایی، روکش تیماج قهوه ای، ضربی، مجدول، ترنج و سر ترنج با نقوش اسلیمی. آستر : کاغذ نخودی. 17 × 26 س. م. نسخه 2 : کاغذ : فرنگی شکری. جلد : مقوایی، روکش تیماج عنابی، 5/16 × 25 س. م.
شرح پدیدآور:
سعدالدین تفتازانی ؛ نویسنده متن [عبدالوهاب‌ بن ‌ابراهیم زنجانی ]
وضعیت کتابت:
خط : نسخ. کاتب : عبدالرحیم بن محمد تقی تبریزی. تاریخ کتابت : شعبان 1305ق.
موضوع:
زنجانی، عبدالوهاب بن ابراهیم. تصریف - نقد و تفسیر ◄ زبان عربی - صرف
مشخصات ظاهری:
331 ص. ﴿68 - 135﴾. 23 س. 5/9 × 17 س. م. ◄ راده.
تاریخ تولد و وفات:
722 -792 ؟ق.
مندرجات:
ق.1. شرح لامثله. - ◄ ق.2. علی بن محمد جرجانی/ صرف میر. - ◄ ق.3. عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی/ التصریف. - ◄ ق.5. محسن بن محمد طاهر همدانی/ عوامل ملامحسن. - ◄ ق.6. شرح لعوامل فی النحو. - ◄ ق.7. علی بن محمد جرجانی/ الکبری فی المنطق. - ◄ ق.8. الهدایه فی النحو. - ◄ ق.9. شرح الانموذج. - ◄ ق.10. شیخ بهایی/ الصمدیه.
زبان:
عربی
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
427
مشخصات نشر:
[بی جا : بی نا]، 1305ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز : بسمله، ان اروی زهر تخرج فی ریاض الکلام من الاکمام و ابهی حبر تحاک ببنان البیان و اسنان الاقلام ... ◄ انجام : ... و رحمة لطیفة و نحوها للنوع و کذا البوا فی ولیکن هذا اخر الکلام و الحمدلله رب العالمین. ◄ انجامه : هذا اخر النسخ فی شرح التصریف ... بسعدالدین التفتازانی ... عبدالرحیم بن محمد تقی ... فی التاسع عشر فی شهر شعبان المعظم فی شهور سنه خمس و ثلثماة بعد الالف 1305.
شماره راهنما:
267 492/75 VM2
رده اصلی:
267 492/75 VM2
نمايش | تحويل
3.94.196.192
نمایشگرهای مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: