شناسنامه
عنوان:
تصويري از اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني [مقاله]
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
مجلس و پژوهش
شماره راهنما:
23887 328 PJ4
یادداشت:
ش. 31، ص. 171 - 186.
54.208.73.179
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :