شناسنامه
عنوان:
يك بعلاوه يك
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
مويز، جوجو
مشخصات ظاهري:
540 ص.
سایر پدیدآوران:
جوجو مويز؛ مترجمان سمانه طاهرپور، مرتضي حسنوند
اطلاعات نشر:
تهران: آسو،
سال نشر:
1396
شابک:
9786008755098
یادداشت:
اين كتاب قبلا تحت همين عنوان توسط مترجمين متفاوت ترجمه شده است
موضوع:
داستانهاي انگليسي - قرن 20م.
عنوان به زیان دیگر:
The one plus one
شماره راهنما:
م855ي/ط /914 823
3.233.217.91
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :