صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
دستورالاخوان
عنوان:
منابع--کتاب
نوع مدرک:
قاضی خان بدر محمد دهار
پدیدآور:
2 ج
مشخصات ظاهري:
تالیف قاضی خان بدر محمد دهار ؛ تصحیح سعید نجفی اسداللهی
سایر پدیدآوران:
[تهران] : بنیاد فرهنگ ایران
اطلاعات نشر:
1349 - 1350
سال نشر:
بنیاد فرهنگ ایران; ؛ 96، 104. فرهنگهای تازی به پارسی ؛ 3، 4
فروست:
عربی - فارسی
زبان اثر:
ج.1.متن و فهرست جمعهای مکسر ◄ ج.2.فهرست لغات فارسی کتاب و معادل عربی آنها
مندرجات:
زبان عربی - واژه نامه ها - فارسی ◄ فارسی - واژه نامه ها - عربی
موضوع:
نمايش | تحويل
18.232.99.123
نمایشگرهای مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: