شناسنامه
عنوان:
طراحي روستايي
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
پورطاهري، مهدي
مشخصات ظاهري:
يازده، 339 ص. : مصور، جدول.
سایر پدیدآوران:
مهدي پورطاهري
اطلاعات نشر:
تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني،
سال نشر:
1396
فروست:
سمت؛ 2069. ◄ 117؛
شابک:
9786000204198
کتابنامه:
كتابنامه: ص. 331 - 339
موضوع:
عمران روستايي ◄ عمران روستايي - برنامه ريزي
شماره راهنما:
پ695ط /1412 307
54.80.252.84
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :