شناسنامه
عنوان:
رمانتيسم، زيبايي شناسي، سياست [مقاله]
سایر پدیدآوران:
روديگر سافرانسكي؛ [مترجم] صالح نجفي
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
حرفه: هنرمند
شماره راهنما:
31873 700 PJ4
یادداشت:
ش. 58، ص. 138 - 143.
3.236.223.106
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :