شناسنامه
عنوان:
حركت به سوي آينده [مقاله]
سایر پدیدآوران:
ثريا صمدي
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
فصلنامه كتاب
عنوان فرعی:
تحول در نقش كتابداران
شماره راهنما:
26141 020 PJ4
یادداشت:
ش. 56، ص. 65 - 73. ◄ كليدواژه ها: كتابداران ديجيتالي، كتابداران سنتي، وظايف، محيط الكترونيكي.
34.204.186.91
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :