شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
مفاخر اسلام
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
دوانی، علی
مشخصات ظاهري:
ج.
سایر پدیدآوران:
علی دوانی
اطلاعات نشر:
تهران : امیر کبیر
سال نشر:
1363 -
کتابنامه:
کتابنامه
مندرجات:
ج.1.از حسین بن سعید اهوازی تا ابراهیم بن محمد ثقفی ◄ ج.2.از احمد بن اسحق قمی تا علی بن بابویه قمی (263-329ق.) ◄ ج.3.از ثقه الاسلام کلینی تا ابن شهر آشوب مازندرانی (329-588ق.) ◄ ج.4.از ابن ادریس حلی تا شهید ثانی (598-996ق.)
موضوع:
شیعه - سرگذشتنامه ◄ دانشمندان اسلامی
100.26.179.41
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :