شناسنامه
عنوان:
ملاحظات جهاني پخش آگهي از شبكه هاي تلويزيوني [مقاله]
سایر پدیدآوران:
يونس شكرخواه
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
پژوهش و سنجش
شماره راهنما:
31146 300 PJ4
یادداشت:
ش. 29، ص. 85 - 94.
54.80.252.84
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :