شناسنامه
عنوان:
صد نوع ترشي
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
منوري، علي
عنوان فرعی:
100 نوع ترشي از صد نوع سبزي و ميوه داراي خواص طبي و دارويي
مشخصات ظاهري:
23 ص.
سایر پدیدآوران:
نويسنده علي منوري
اطلاعات نشر:
تهران: رشد انديشه،
سال نشر:
1390
شابک:
9789642692286
موضوع:
ترشيها
شماره راهنما:
م814ص /46 641
3.237.66.86
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :