شناسنامه
عنوان:
نامهاي شهرها و ديه هاي ايران
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
كسروي، احمد
مشخصات ظاهري:
70 ص.
سایر پدیدآوران:
نوشته احمد كسروي
اطلاعات نشر:
تهران : موسسه مطبوعاتي شرق،
سال نشر:
1335
کتابنامه:
بصورت زير نويس
موضوع:
ايران - فرهنگ جغرافيايي
شماره راهنما:
ك551ن /5 915
34.239.167.149
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :