شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پدیدآور:
طالبی، محمود رضا
عنوان:
محدودیت نسبی کار اطفال در نظام کار
سایر پدیدآوران:
محمودرضا طالبی
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
سلام
اطلاعات نشر:
تهران : سلام،
عنوان فرعی:
حقوق کار
تاریخ انتشار:
[?-137]
مشخصات ظاهري:
1 برگ. : مصور
موضوع:
قانون کار ◄ کودکان ◄ اشتغال
یادداشت:
مجموعه کودکان کار و خیابان
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :