شناسنامه
عنوان:
پشت پردهي ابوذر
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
ياحسيني، قاسم
عنوان فرعی:
خاطرات دكتر شريعتي و ايرج صغيري به همراه متن نمايش نامهي ابوذر
مشخصات ظاهري:
120 ص. : مصور.
سایر پدیدآوران:
به كوشش قاسم ياحسيني
اطلاعات نشر:
تهران : نگاه امروز،
سال نشر:
1382
شابک:
9647470223
کتابنامه:
كتابنامه : بصورت زيرنويس
موضوع:
شريعتي، علي، 1312 - 1356 - نقد و تفسير ◄ صغيري، ايرج، 1323 - . - خاطرات ◄ ابوذر غفاري، جندب بن جناده، - 32ق. - نمايشنامه
شماره راهنما:
ش444 /ن‌ي‌الف /48 297
54.208.73.179
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :