شناسنامه
عنوان:
فرهنگ زمين شناسي
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
قريب، عبدالكريم
مشخصات ظاهري:
د، 54، 175 ص.
سایر پدیدآوران:
تاليف عبدالكريم قريب
اطلاعات نشر:
تهران: دانشگاه تربيت معلم،
سال نشر:
1382
شابک:
9646706037
موضوع:
زمين شناسي - واژه نامه ها - فارسي ◄ زمين شناسي - واژه نامه ها - انگليسي ◄ فارسي - واژه نامه ها - انگليسي ◄ انگليسي - واژه نامه ها - فارسي
شماره راهنما:
ق615ف /3 550
54.160.19.155
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :