شناسنامه
عنوان:
كاربرد آگهي تجارتي در راديو و تلويزيون [مقاله]
سایر پدیدآوران:
حسن خجسته
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
پژوهش و سنجش
عنوان فرعی:
از ديدگاه مكتب انتقادي
شماره راهنما:
31147 300 PJ4
یادداشت:
ش. 29، ص. 95 - 114.
54.80.252.84
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :