شناسنامه
منابع--چاپ سنگی
نوع:
دثار المؤمنين [چاپ سنگي]
عنوان:
نائيني، عبدالحسين
سرشناسه:
دثار المؤمنين و شعار المتقين
عنوان ديگر:
مشتمل بر آنچه كه اهل تقوي و مؤمنين در مقام عبادت و خداپرستي به آن محتاج هستند از جمله اعمال سنه و شهور و ادعيه و اذكار ايام و اسبوع و صباح و تسليمات و تعقيبات مستحبه و زيارات مخصوصه و غير مخصوصه. فهرست مطالب (ص. 1 - 8) كتب موجود در مطبعه آغاز كتاب آمده است
معرفی اثر:
سائيدگي و پارگي جلد.
آسیب شناسی:
حسين كي استوان
اهدا کننده:
كاغذ: فرنگي شكري. جلد: مقوايي، روكش تيماج قهوه اي، مجدول. آستر بدرقه: كاغذ صورتي. 17 × 21/5 س. م.
کاغذ، جلد:
عبدالحسين خان نائيني
شرح پدیدآور:
خط: نسخ. تاريخ كتابت: 1331ق.
وضعیت کتابت:
دعاها
موضوع:
ج. (623، 8 ص). 19س. 9 × 16 س. م. ◄ سر لوح، كمند، جدول مزدوج.
مشخصات ظاهری:
مشار فارسي (1 : 1358).
منابع:
فارسي - عربي
زبان:
93
کد نوع مدرک :
1169
شماره مدرک :
[بي جا: بي نا]، 1349ق.
مشخصات نشر:
آغاز: بسمله، و الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله المعصومين ... باب هفتم در فضايل و اعمال ايام و ليالي ماه هاي عربي است و آن مشتمل است بر چند مقام ... ◄ انجام: ... آنچه به آن حضرت رسيد از اذيت و الم به سبب فعل مشركين عليهم اللعنة در شهر شعبان المعظم سنه 1331 در كربلاي معلي اين مذنب عبدالحسين ابن يوسف از تاليف اين نسخه شريفه فارغ گرديد.
آغاز، انجام، انجامه:
1029 297/77 VM2
شماره راهنما:
1029 297/77 VM2
رده اصلی:
44.201.68.86
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :