شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
داده های هوشمند ﴿9/11/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور:
علیپور حافظی، مهدی
سایر پدیدآوران:
مهدی علیپور حافظی، صادق عبیات؛ دبیر جلسه مصطفی امینی
نوع مدرک:
منابع--منابع صوتی
اطلاعات نشر:
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار:
1395
مشخصات ظاهري:
1 دیسک ﴿124 دقیقه﴾ : دیجیتال، استریو؛ 4/3 4 اینچ
خلاصه:
مصطفی امینی : در خصوص نشست؛ سخنرانی مهدی علیپور حافظی : دادههای ساختار یافته و دادههای بدون ساختار؛ مسیر حرکت از دادههای بزرگ به دادههای هوشمند؛ الزامات دادههای هوشمند؛ دادههای هوشمند از منظر علم اطلاعات ﴿35 : '6﴾؛ مصطفی امینی : جمع بندی سخنرانی ﴿45 : '38﴾؛ سخنرانی صادق عبیات : کاربردهای دادههای هوشمند در صنعت بانکداری ﴿42 : '41﴾؛ پرسش و پاسخ ﴿10 : '15 : 1﴾
موضوع:
کتابداری ◄ داده های هوشمند ◄ حسینیه ارشاد، تهران - برنامه‎های فرهنگی
فروست:
علم اطلاعات و دانش شناسی؛ 4. ◄ علم اطلاعات و داده شناسی؛ 3
یادداشت:
اسناد شنیداری ◄ چهل و ششمین نشست تخصصی برگزار شده در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.
فرمت:
audio/mp3
18.206.13.203
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :