شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
نگه داری کتاب های مربوط به مطالعات زبان عربی در کتابخانه دانشگاه توبینگن [مقاله]
سایر پدیدآوران:
امیل کومرر؛ اقتباس و ترجمه ش. انصاری
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام
شماره راهنما:
9885 028 PJ4
یادداشت:
شماره ۲ - ۱
3.236.8.46
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :