شناسنامه
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
كتاب المبين [چاپ سنگي]
سرشناسه:
كرماني، محمد بن محمد كريم
معرفی اثر:
اخبار و احاديث اهل بيت اطهار (ع) مشتمل بر مقدمه‌اي در ذكر اصولي كه اخبار اين كتاب را از آنها روايت شده و بيان صحت آن اصول و ذكر اجازات و بيان اسم كتاب و ترتيب؛ چهار سفر مشتمل بر: اول: در الهيات شامل 5 مقصد . سفر دوم: در علم مبدا و معاد شامل 2 مقصد؛ سوم: در علم طريقت، سلوك، حكم و مواعظ شامل 7 مقصد، چهارم در ذكر اخبار وارده در اصول فقه و در آن 8 قاعده است. فهرست مطالب در آغاز كتاب (ص. 2 - 21). كتاب حاضر مشتمل بر سفر دوم است.
آسیب شناسی:
پارگي و سائيدگي جلد.
اهدا کننده:
محمد شاهوردي
کاغذ، جلد:
كاغذ: فرنگي نخودي روشن. جلد : مقوايي، روكش كاغذ عنابي، عطف و گوشه‌ها تيماج قهو‌ه‌اي. 21 × 35 س. م.
شرح پدیدآور:
محمد بن محمد كريم كرماني
وضعیت کتابت:
خط: نسخ. تاريخ كتابت: قرن 14ق.
موضوع:
اصول فقه شيعه - قرن 14
مشخصات ظاهری:
ج. 35 س. 15 × 29 س. م. ◄ جدول مزدوج.
منابع:
ملي (17778-5).
تاریخ تولد و وفات:
1263-1324ق.
زبان:
عربي
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
770
مشخصات نشر:
[بي جا: بي نا، 13--?]ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز: بسمله، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا ... شيعتهم الطيبين ... و بعد يقول العبد الاثيم ... محمد بن محمد كريم ان هذا هو السفر الثااني من كتاب المبين ... ◄ انجام: ... قال ان خشيت علي دمك و مالك حلف ترده عنك بيمينك و ان رايت انّ يمينك لا يرد عنك شيء فلا تحلف لهم الا هنا.
شماره راهنما:
944 297/31 VM2
رده اصلی:
944 297/31 VM2
54.160.19.155
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :