شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
پژوهشي پيرامون تدوين برنامه ريزي راهبردي انجمن كتابداري و اطلاع رساني كرمانشاه [مقاله]
سایر پدیدآوران:
حميد احمدي، سليمان شفيعي
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
كتابداري و اطلاع رساني
شماره راهنما:
15633 020 PJ4
یادداشت:
ش. 64، ص. 241 - 265. ◄ كليدواژه ها: برنامه ريزي راهبردي، انجمن كتابداري و اطلاع رساني كرمانشاه، ماتريس برنامه ريزي، سوات.
3.92.91.54
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :