شرح خبر
 
تاريخ :
1397/8/13
عنوان: نشستی با عنوان: «سیاستگذاریِ داده»
متن:کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد پانزدهمین دوره از نشست‌هاي علم اطلاعات و دانش‌شناسي را با  موضوع «علمِ اطلاعات و کسب و کارِ داده محور» برگزار مي‌کند.
هشتاد و نهمین نشست (چهارمین جلسه دوره پانزدهم) به موضوع «سیاستگذاریِ داده» اختصاص يافته است. دبير اين جلسه دکتر مصطفي اميني و سخنرانان دکتر رضا نقی‌زاده متخصص سیاستگذاری علم و فناوری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر مهدی ثنایی متخصص داده‌های باز و بنیانگذار گروه شفافیت برای ایران هستند.
زمان : شنبه 19 آبان 1397 از ساعت 16:30 تا 18:30.
مکان : خيابان دکتر علي شريعتي، حسينيه ارشاد، کتابخانه.
کتابخانه از اعضاي خود و ديگر علاقه‌مندان به حوزه علم اطلاعات و کسب و کارِ داده محور براي شرکت در اين نشست دعوت مي‌کند.
پخش هم‌زمان از راديو اينترنتي ارشاد به نشاني: radio.hepl.ir
ثبت نام: https://evnd.co/gbUQP
تلفن: ۲۲۸۶۶۴۶۵
ايميل: info@hepl.ir

منابع: