شرح خبر
 
تاريخ :
1397/7/18
عنوان: بازدید مدرسه انديشه سفيد از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
24 نفر از دانش آموزان پايه دوم دبستان انديشه سفيد دوشنبه 17 مهر 1397 از بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه بازديد کردند و با خدمات متنوع آن آشنا شدند.
منابع: