شرح خبر
 
تاريخ :
1395/11/13
عنوان: فراخوان آثار قرآنی
متن:


فرهیخته گرامی
در پرتو کرامت رضوی و در مقام حق گزاری نسبت به ساحت قرآن عزیز، حسینیه ارشاد پذیرای آثار بدیع متفکّران، شاعران، هنرمندان و فعّالان عرصه نرم­ افزاری، تا پایان سال جاری می­باشد؛ بلکه با توفیق الهی، رونمایی از آثار، در ماه بعثت خاتم پیامبران، انجام پذیرد.

نشانی دریافت آثار:

1. حسینیه ارشاد، دبیرخانه آثار قرآنی

تهران، خیابان شریعتی، کد پستی 1947713133

2. تلفاکس: 22894113

3. ایمیل: qoran@hepl.ir


منابع: