شرح خبر
 
تاريخ :
1396/6/19
عنوان: نشستی با عنوان: «داده های زیستی»
متن:


کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد دهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی را با موضوع
"داده شناسی" برگزار می کند.
شصت و یکمین نشست (ششمین جلسه دوره دهم) به موضوع «داده های زیستی» اختصاص یافته است. دبیر این جلسه، آقای دکتر مصطفی امینی و سخنرانان، خانم اعظم بذرافشان از «دانشگاه علوم پزشکی کرمان» و آقای دکتر علی شریفی زارچی از «پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان» هستند.
زمان : شنبه 25 شهریور 1396 از ساعت 16:30 تا 18:30.
مکان : خیابان دکتر علی شریعتی، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.
کتابخانه از اعضای خود و دیگر علاقه مندان به حوزه داده شناسی و علم اطلاعات برای شرکت در این نشست دعوت می کند.
پخش همزمان از رادیو ارشاد به نشانی: radio.hepl.ir
روابط عمومی : ۲۲۸۶۶۴۶۵     
کانال تلگرام : @hershad     
سایت : www.hepl.ir

منابع: