شرح خبر
 
تاريخ :
1397/1/19
عنوان: نشستی با عنوان: «مدیریت انطباق داده»
متن:


کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد سیزدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی را با موضوع «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می کند.
هفتاد و پنجمین نشست (دومین جلسه دوره سیزدهم) به موضوع «مدیریت انطباق داده» اختصاص یافته است. دبیر این جلسه، آقای دکتر مصطفی امینی و سخنرانان آقایان دکتر رضا ایازی متخصص حقوق اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران و دکتر حسن بان متخصص علم اقتصاد بنیان‌گذار استارت آپ پوزپول هستند.
زمان : یکشنبه 26 فروردین 1397 از ساعت 16:30 تا 18:30.
مکان : خیابان دکتر علی شریعتی، حسینیه ارشاد، کتابخانه.
کتابخانه از اعضای خود و دیگر علاقه مندان به حوزه علم اطلاعات و حکمرانی داده برای شرکت در این نشست دعوت می کند.
پخش هم‌زمان از رادیو اینترنتی ارشاد به نشانی: radio.hepl.ir
پخش زنده تصویری : https://lahzenegar.com/play/vyBML
ثبت نام: ۲۲۸۶۶۴۶۵ و https://evnd.co/X3iGW
 
کانال تلگرام: @hershad
سایت: www.hepl.ir

منابع: