شرح خبر
 
تاريخ :
1397/3/17
عنوان: «سی و چهارمین طرح مبادله کتاب»
متن:کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سی و چهارمین طرح مبادله کتاب را برگزار می نماید.
این طرح هر شش ماه یکبار برپا می شود و علاقه مندان می توانند، برای شرکت در این طرح، کتاب‌های بدون استفاده خود را از نظر محتوایی و کیفی مناسب باشند، با کتاب های کتابخانه که بدین منظور فراهم شده، مبادله کنند. لیست منابع کتابخانه در در طرح مبادله قرار دارند، در سایت کتابخانه به نشانی www.hepl.ir قابل مشاهده است.
برای هشتمین بار کودکان علاوه بر مبادله کتاب های خود با کتاب های کتابخانه، می توانند کتاب هایشان را با یکدیگر مبادله نمایند.
زمان: چهارشنبه 23 تا پنج‌شنبه 31 خرداد 97، ساعت 9 تا 14
مکان: حسینیه ارشاد
تماس: 7-22894004 داخلی 25
 کتابخانه از پذیرش کتاب‏ های مستعمل، کهنه و ناقص و استثنائاً در این هفته از پذیرش کتاب‏های اهدایی معذور است.
 شرکت در این طرح برای عموم آزاد است.

منابع: