شرح خبر
 
تاریخ
1398/5/22
عنوان آموزشگاه نمايش با هم
متن
21 دانش آموز دختر و پسر از "آموزشگاه نمايش با هم" براي بازديد از کتابخانه بخش کودکان و نوجوانان موسسه فرهنگي و هنري حسينييه ارشاد آمدند. در ابتدا توضيح بخش (خالهاي گروه سني، نوارهاي موضوعي و قفسه هاي باز و بسته) داده شد  بعد در سالن آموزش درباره خدمات بخش کودکان، بخش کودکان کم توان و کتابهاي مرجع توضيح داده شد. قسمتي از کتاب قصه هاي مجيد خوانده شد و چيستان و ضرب المثل طرح شد که دانش آموزان به خوبي پاسخ دادند. در آخر قسمت بازي توسط آقاي سلطان پور براي آنها توضيح داده شد.


منبع