شرح خبر
 
تاريخ :
1396/10/25
عنوان: بازی برای سالمندان و بازنشستگان
متن:


تفریح و سرگرمی‌های مناسب با بازی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
 
 ویژه سالمندان و بازنشستگان

 با ما همراه باشید؛ برنامه‌های متنوعی برای شما داریم

زمان و مکان :
چهارشنبه‌ها، ساعت ۱۰ تا ۱۴؛ بخش کتابداران بازی

هزینه:
این برنامه‌ها برای سالمندان و بازنشستگان عضو کتابخانه رایگان است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی حضور با شماره  7- 22894004 (داخلی 52) تماس بگیرید.

منابع: