شرح خبر
 
تاريخ :
1396/6/20
عنوان: گزارش نشست معنویت های سکولار
متن:
نشست «معنویت های سکولار» با پخش آیاتی از قرآن کریم، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و کلیپ معرفی کتابخانه در ساعت 16 شروع شد.


پروفسور همایون همتی در ابتدا ضمن ابراز تاسف از حوادث اخیر پیش آمده برای جامعه مسلمانان و نیز تبریک اعیاد خجستۀ قربان و غدیر، به معرفی منابعی پرداختند که بحث معنویت سکولار را مورد بررسی قرار داده بودند. سپس واژه "سکولار" را بررسی و تعریفی از آن ارائه نمودند. سکولاریسم یا دنیاگرایی مبتنی بر  سیانتیسم (علم بسندگی) است که در زبان عربی به آن "علمانیه" می‌گویند. ایشان برخی تلقی‌های ناصواب و فریبکاری بعضی روشنفکران در مورد سکولاریسم و اطلاعات ناکافی و نامستند آنها اشاره کردند. ایشان سپس به تعاریف معنویت و عرفان و معانی واژگانی و اصطلاحی آنها پرداخته و تفاوت‌های آنها را برشمردند. ایشان سپس به تاریخچۀ تفکر سکولاریسم پرداخته و اصول و مبانی آن را طبق نظر جورج جیکوب و هالی اوک توضیح دادند. بدینسان سه اصل سکولاریسم کلاسیک عبارت است از :
الف. سکولاریسم به دنبال ساخت و توسعه دنیای مادی صرفاً به وسیله ابزار مادی است بدون استفاده از تعالیم پیامبران و بدون دخالت دین و احکام شرعی.
ب. علم‌گرایی محض و افراطی بدون دخالت دادن دین. سکولار بدون خدا زندگی می کند و می‌خواهد جهان را فقط با علم مدیریت کند. (تئوری مدیریت علمی جهان)
ج. اخلاق برای اخلاق است نه برای تقرب به خدا. در سکولاریسم اخلاق، عقلانی و سودانگارانه است و اخلاق را یک ضرورت برای بقای زیست جامعه آن قبول دارند نه به خاطر فضیلت آن یا تقرب به خدا. (تئوری قراردادی اخلاق)
ایشان در ادامه سخنان خود به بررسی تفاوت های میان معنویت های سکولار و عرفان های دینی پرداختند. برخی از این تفاوت ها عبارتند از:
1- در معنویت سکولار حرفی از خدا، وحی، ایمان و آخرت نیست و هدف و غایت آن فقط رفاه و آسایش تن، خوشی، شادی، امید، آرامش دنیوی، دستیابی به پیشرفت، کاهش درد و رنج، و رضایت خاطر داشتن از زندگی است.
2- در معنویت سکولار اتوریته نفی می شود و سکولارها نمی خواهند کسی برایشان تصمیم بگیرد. تفکر آنها فردگرایانه است و اقتدار هیچ کلیسا، کنیسه یا مسجدی را نمی پذیرند هرچند که در عمل هیچکدام از این ادّعاها مراعات نمی‌شود و سکولارها هم مرشد و مربی و اتوریته دارند، هم متن مقدس و هم جامعه، انجمن و کلیسای خود را به وجود آورده‌اند!
3- در معنویت سکولار حرکت از خود به خود و در خود بدون ریاضت کشیدن است ولی در عرفان های دینی حرکت از خود به خدا است با مراعات آداب شریعت و در متابعت بودن.
4- نبود متن مقدس در معنویت های سکولار
5- نبود محدودیت برای عضویت و عضوگیری رسمی و دستگاه روحانی و تشکیلات سلسله مراتبی.
6- نبود مفاهیم گناه و کیفر در معنویت سکولار و کثیری از مفاهیم معنوی ریشه‌دار و دینی
ایشان در پایان پس از معرفی برخی مصادیق معنویت سکولار عرفانهای عصر جدید، تئوموفی، گواهان یهود، عرفان دارویی، افکار اُشو، کریشنا مورتی، کن ویلبر و دیگران به بحث و نتیجه گیری پرداخته و کاستیهای معنویتهای سکولار و آسیبهای آنها را معرفی نموده و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.


این نشست در ساعت 18 به پایان رسید.
برای شنیدن فایل صوتی این نشست اینجا کلیک کنید.
منابع: