شرح خبر
 
تاريخ :
1396/10/12
عنوان: در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد «با خط بریل آشنا شوید»
متن:


کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد کارگاهی را با عنوان «با خط بریل آشنا شوید» با تدریس خانم «پرستو ولدخان»برگزار می کند.
هدف از برپایی این کارگاه آشنایی عموم جامعه با خط بریل (خط برجسته ویژه نابینایان) و ارتباط مؤثرتر با افراد نابیناست. در این کارگاه شرکت کنندگان با تاریخچه مختصر خط بریل و مبانی کلی نوشتن به این خط آشنا خواهند شد. در پایان شرکت‌کنندگان می‌توانند با کمی تمرین به خط بریل بنویسند و بخوانند.
زمان : چهارشنبه 13 دی 1396 از ساعت 16 تا 18.
مکان : خیابان دکتر علی شریعتی، حسینیه ارشاد، کتابخانه.
برای شرکت در این کارگاه رایگان ثبت نام کنید.
ثبت نام: 22866465 و https://evnd.co/vM493
کانال تلگرام: @hershad
سایت: www.hepl.ir

منابع: