شرح خبر
 
تاریخ
1398/5/23
عنوان نمايشگاه موضوعي «سماع و آداب طريقت»
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/06/02 الي 1398/06/08 با موضوع «سماع و آداب طریقت» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع